{include file=”application/bianxianwang/zhizhutongji/index.php”}